Mazkur uslubiy  qo‘llanma “ Mehmonxonalarda axborot-kommunikatsion tizimlar” fanidan ma’ruzalar kursi bo‘lib, ushbu nomdagi o‘quv fani dasturi asosida yozilgan. Bunda ushbu  fan doirasida talabalarga servis va turizm sohasida mavjud axborot texnologiyalarini qo‘llashda va  joriy etishda bilimlar berish bilan bir qatorda ularda tizimli yondashuvni shakllantirishdir.

Uslubiy  qo‘llanma ” 5610200 – Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” yo‘nalishida ta’lim olayotgan talabalarga mo‘ljallangan.