SAMARKAND INSTITUTE OF
ECONOMICS AND SERVICE

Announcement

E'lon 2022-11-15 1330

Most read news

2020-10-27 41453
2020-04-17 36118
A new textbook has been... 2020-02-27 35633
2020-06-19 35350

E'lon

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

Пардаева Озода Мамаюнусовнанинг «Хизмат кўрсатиш соҳасида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш йўллари» мавзусидаги 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари), 08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.I.18.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 
24 июль, соат 10:00 даги онлайн (масофавий) мажлисида бўлиб ўтади.
Манзил: Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 9 уй. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти. Тел.: (998 66) 233-19-84. e-mail: sies_info@edu.uz.

Announcement

E'lon 2022-11-15 1330

Most read news

2020-10-27 41453
2020-04-17 36118
A new textbook has been... 2020-02-27 35633
2020-06-19 35350